Ηχηρη ευρωπαϊκη παρεμβαση για την ασφαλιση αυτοκινητων στην Ελλαδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ασφάλιση των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με διάταξη του ελληνικού νόμου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Έπειτα από διενέργεια αξιολόγησης, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις καθιστούν δυνατή την άρνηση της αποζημίωσης προσώπων, τα οποία είναι ασφαλισμένοι, νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που έχει στην κατοχή του το όχημα ή σύζυγοι των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων και των συγγενών τους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σχετική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας -η οποία δεν επιτρέπει, σε περίπτωση ατυχήματος, ο ιδιοκτήτης οχήματος να λάβει αποζημίωση, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο οδηγός- αντιβαίνει στο ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων-οχημάτων (Οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές Αρχές να διευκρινίσουν τα εθνικά τους μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας στην Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πηγη πληροφοριων: www.insuranceworld.gr

© 2019, Labropoulos Insurance. All rights reserved.