Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

Η προστασία και η ασφάλεια της προσωπικής μας υγείας αλλά και της οικογένειάς μας, είναι η ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες όπου συνήθως οι παροχές των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών δεν είναι αρκετές.

Τα προγράμματα υγείας δεν μπορούν να τυποποιηθούν εύκολα μέσω του διαδικτύου, γι'αυτό και παρακάτω σας ενημερώνουμε με απλά λόγια για ουσιαστικές έννοιες.

Τι καλύπτει μια ασφάλεια υγείας;

Η βασική κάλυψη ενός προγράμματος υγείας είναι η αποζημίωση των εξόδων μίας νοσηλείας σε νοσοκομείο (διανυκτέρευσης) με σκοπό τη θεραπεία ενός προβλήματος υγείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Φάρμακα, εξετάσεις, υλικά κ.α.

Τι καλύπτουν οι ασφαλίστικές εταιρείες;

1. Έξοδα για δωμάτιο και τροφή σε θέση που έχετε προεπιλέξει. (Μονόκλινο ή δίκλινο ή τρίκλινο)
2. Αμοιβές ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων και αποκλειστικής νοσοκόμας.
3. Εξετάσεις που σχετίζονται με την αιτία της νοσηλείας.
4. Φάρμακα και υλικά απαραίτητα για την νοσηλεία.
5. Μεταφορά με ασθενοφόρο ή επείγουσα αερομεταφορά για νοσηλεία.
6. Μονάδα εντατικής θεραπείας (Εντατική).

Τι επηρεάζει το κόστος ασφάλειας υγείας;

1. Η ηλικία του ασφαλισμένου.
2. Η θέση νοσηλείας που θα επιλεγεί. (Μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο).
3. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου, ή όχι, στο κόστος της νοσηλείας με ένα προκαθορισμένο ποσό ή ποσοστό.

Σε επικοινωνία μαζί σας, αφού συμφωνήσουμε στις προτεραιότητες που θα καθορίσουν το κόστος σε συνάρτηση με τις καλύψεις, επιλέγουμε μαζί σας ένα πρόγραμμα με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με σκοπό να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας.