Ασφάλιση Κατοικιών

Το σπίτι μας...Ένας χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για τον καθένα μας είναι πιθανό να βρεθεί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο (φωτιά, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα) και να έρθετε σε αδυναμία αντικατάστασης των ζημιών που έπαθε.

Εξασφαλίστε το τώρα...

Τα προγράμματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για κατοικίες που έχουν αποκτηθεί με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες καλύψεις όπως:

Ευρεία έκρηξη

Πτώση αεροσκαφών

Πυρκαγιά

Σεισμός

Κεραυνός

 

Κόστος ασφάλισης 1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, π.χ 100 τετραγωνικά μέτρα με 120 ευρώ το χρόνο

Με τα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, εξασφαλίζετε πλήρη κάλυψη και προστασία της περιουσίας σας από φυσικούς και όχι μόνο κινδύνους. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν ένα πλήθος καλύψεων του κτιρίου της κατοικίας σας όπως:

Σεισμός

Πυρκαγιά

Βραχυκύκλωμα

Τρομοκρατικές ενέργειες

Κακόβουλες βλάβες

Πολιτικές ταραχές

Καιρικά φαινόμενα

Κάλυψη στεγαστικού δανείου

Ζημιές κλοπής κ.α

Κόστος ασφάλισης 1,45 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.

Η ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας σας, σας προστατεύει από την οικονομική ζημιά σε περίπτωση κλοπής, φωτιάς, πλημμύρας, θραύσης σωληνώσεων κ.α.
Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλή, δεν απαιτείται η ύπαρξη συναγερμού και το ετήσιο κόστος για ασφαλιζόμενη αξία 30.000 ευρώ για κλοπή και φωτιά στο περιεχόμενο της κατοικίας σας είναι 50 ευρώ το χρόνο!

Εάν επιθυμείτε μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση της  κατοικίας σας, δηλώστε τα στοιχεία σας για να λάβετε προσφορά ασφάλισης.