Προσωπικό Ατύχημα

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές, τόσο μέσα στο χώρο του σπιτιού μας, της εργασίας μας, όσο και έξω, στο δρόμο που κυκλοφορούμε, μπορεί να υποστούμε μικρά ή μεγάλα ατυχήματα.

Το Προσωπικό Ατύχημα είναι ένα ενδιαφέρον πακέτο καλύψεων που μπορείτε να έχετε είτε μέσα από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής/υγείας είτε σε ανεξάρτητο συμβόλαιο, έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος και μπορεί να προσφέρει καλύψεις όπως:

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Ασφάλεια Εισοδήματος από Ατύχημα
  • Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα
  • Κάλυψη κόστους Υγειονομικής Μεταφοράς
  • Ιατρικές επισκέψεις σε δικό σας γιατρό
  • Διαγνωστικές εξετάσεις όπως ακτινογραφίες κλπ.
  • Αγορά ή ενοικίαση υποστηρικτικών υλικών όπως νάρθηκες, πατερίτσες κλπ.
  • Απαιτούμενα Φάρμακα
  • Φυσιοθεραπείες για αποκατάσταση

Σημαντικό: “Ατύχημα” ασφαλιστικά ονομάζεται κάθε αιτία εξωτερική, αιφνίδια και πέρα από τη βούληση του ανθρώπου, που αλλάζει την κατάσταση της υγείας του.